Euskal Herria - Catalunya

Seguiment de la jornada reivindicativa des de Bilbao.