Bridgestone ser� l'�nic pneum�tic de F�rmula 1 entre 2008 i 2010

Marc Deiros. Publicat el 06-07-2006 a les 12:37.

La marca japonesa de pneum�tics Bridgestone ser� la utilitzada per tots els equips de F�rmula 1 durant tres temporades a partir del 2008 segons va acordar a Par�s el Consell Mundial de la Federaci� Internacional de l'Autom�bil (FIA).

La FIA va obrir el passat mes de maig el proc�s de selecci� del fabricant de pneum�tics �nic. En un comunicat emet des de Par�s, la FIA va assenyalar que els fabricants interessats podien enviar les seves ofertes dins el proper 23 de juny, per� Michelin va indicar que deixaria la F�rmula 1 si s'apliques el sistema de fabricant �nic.

Tot i que la FIA reconeix que la compet�ncia entre dos subministradors afavoreix l'espectacle en la competici�, en aquests moments, les prioritats s�n "l'equitat, la seguretat i els costos". Amb la finalitat de reduir les despeses dels diferents equips, s'ha decidit que hagi una sola marca de pneum�tics, encara que aquest monopoli ser� concedit "per a un per�ode apropiat que no pot sobrepassar la durada objectivament necess�ria", segons va informar la FIA.

 

esportiudigital.com

Actualitzat per darrera vegada el 18-10-2006 a les 20:08.

Visualitza el mapa de visitants d'esportiudigital.com

RSS Sindica el feed rss d'esportiudigital.com